MouseClick událost

Nově jsou přeloženy příkazy EasyLanguage pro MouseClick událost.