Pole Kvót

Nově jsou přeloženy příkazy EasyLanguage pro Pole Kvót.