Použít v kombinaci s Bar jako odkaz na další dílek.

Použití

Next Bar

Poznámky

  • Použijte This k odkázání na aktuální dílek.

Příklad

Zakoupit uživatelem nastavený počet akcií za Tržní cenu na otevřeném příštím dílku:

Buy Next Bar At Market;

 

 

Multicharts.com (Next)