Vrátí otevřenou cenu.

Použití

Open

Poznámky

  • Viz Close pro uzavírací cenu, Low pro nízkou cenu a High pro vysokou cenu dílku.
  • Rozsah návratových hodnot je omezen nastavením MaxBarsBack.

Příklady

Plot otevřené ceny aktuálního dílku:

Plot1(Open, "Open");

Plot otevřené ceny předchozího dílku:

Plot1(Open Of 1 Bar Ago, "Previous bar's open");

Plot otevřené ceny před dvěma dílky:

Plot1(Open[2],"Open 2 bars ago");

 

 

Multicharts.com (Open)