Vrací číselnou hodnotu udávající uzávěrku dílku. Datum je uveden ve formátu YYYMMdd, kde YYY je počet let od roku 1900, MM je měsíc a dd je den v měsíci.

Použití

Symbol_Date

Poznámky

Rozsah návratových hodnot není omezena nastavením MaxBarsBack. Toto klíčové slovo může vrátit hodnotu jakéhokoli dílku datové řady.

Příklad

Symbol_Date

vrátí hodnotu 1071030 pro 30. října 2007

Symbol_Date

vrátí hodnotu 990402 na 02. dubna 1999

 

 

Multicharts.com (Symbol Date)