Vrací číselnou hodnotu indikující čas včetně sekund od zadané hodnoty DateTime. Čas je uveden ve 24hodinovém formátu HHMMSS, kde 130000 = 13:00:00.

Hodnoty celého čísla DateTime udává počet dní od 1. ledna 1900 a dílčí část hodnoty DateTime určuje zlomek dne od půlnoci.

Použití

DateTime2ELTime_s (DateTime)

Kde:

DateTime – s přesností na desetinnou hodnotu DateTime.

Poznámky

Příklad

DateTime2ELTime_s(39449.646354167)

Vrátí hodnotu 153045, což se rovná 15:30:45.

 

 

Multicharts.com (DateTime2ELTime s)