Vrací číselnou hodnotu označující den v měsíci pro zadanou hodnotu DateTime.

Hodnota celého čísla DateTime udává počet dní od 1. ledna 1900 a frakční část hodnoty DateTime určuje zlomek dne od půlnoci.

Použití

DayFromDateTime(DateTime)

Kde:

DateTime – s přesností na desetinnou hodnotu DateTime.

Příklady

DayFromDateTime(39449.25000000)

Vrátí hodnotu 2, uvádějící 2. den v měsíci lednu 2008.

DayFromDateTime(ComputerDateTime)

Vrátí 19, uvádějící, že dnes je 19. den aktuálního měsíce.

 

 

Multicharts.com (DayFromDateTime)