Používá se ve výkazech vstupu deklarace funkce, prohlásí předání odkazem řetězce vstupu.

Vyhlášení vstupu jako předání odkazem umožňuje funkci upravit hodnoty proměnných zadáných jako vstup.

Použití

Input: InputName(StringRef)

Kde:

InputName – výraz určující název vstupu. Název může obsahovat písmena, podtržítko, čísla a tečky. Název nemůže začínat číslem nebo obdobím a nesmí mít malá a velká písmena.

Příklad

Prohlásí Messages jako předání odkazem funkce String:

Input: Message(StringRef);

 

 

Multicharts.com (StringRef)