Arw GetTextColor (ZískejBarvuTextuŠipky)

Vrátí hodnotu RGB odpovídající textu šipky s určitým ID.

Arw_GetTextColor vrátí -2 pokud je nesprávné ID.

Použití

Arw_GetTextColor(ObjectID)

Kde:

ObjectID – číslo ID objektu.

Poznámky

Příklad

Přiřadí číslo RGB barvy textu šipky k proměnné Value1:

Value1 = Arw_GetTextColor(3);