Arw new bn (NováŠipka(čísloBaru))

Zobrazí objekt (šipka nahoru/dolu) na určeném panelu, cenové hladině a grafu.

Arw_New_bn vrátí číslo ID objektu, které je potřeba pro další akce.

Použití

Arw_New_bn (Barnumber, PriceValue, Direction);

Parametry

  • Barnumber – číslo sloupku(baru) od prvního na grafu.
  • PriceValue – číselné vyjádření určující cenovou hladinu kam se objekt přidá.
  • Direction – logické vyjádření směru šipky; True = dolu a False = nahoru.

Příklad

Umístí šipku mířenou nahoru na vrch sloupku(bar) č. 100 pokud se Open price (otevřená cena) zvýšila za poslední 3 sloupky:

If Open>Open[1] And Open[1]>Open[2] Then
Value1=Arw_New_bn(100,High,False);