Upravuje umístění objektu šipky se specifikovaným ID.

Arw_SetLocation vrací hodnotu 0, pokud byl objekt úspěšně modifikován a hodnotu -2 je-li ID číslo objektu nepsrávné.

Použití

Arw_SetLocation(ObjectID, BarDate, BarTime, PriceValue)

Parametry

ObjectID – numerické vyjádření specifikující ID číslo objektu.

BarDate – Numerické vyjádření specifikující datum dílku, kam má být objekt umístěn; datum je znározněno ve formátu YYYMMdd, kde YYY je číslo roku od r.1900, MM je měsíc a dd je den v měsíci.

BarTime – Numerické vyjádření specifikující čas dílku včetně sekund v místě, kam má být objekt umístěn; čas je znázorněn ve 24hodinovém HHmmss formátu, kde 130000 je 1:00 odpoledne.

PriceValue – Numerické vyjádření hodnoty ceny (vertikální pozice, korespondující s rozsahem cen v grafu), kam má být objekt umístěn.

Poznámky

Příklad

Posune objekt šipky s ID číslem 3 navršek současného dílku:

Value1 = Arw_SetLocation(3, Date, Time, High);

 

Anglická verze