Vrací ID číslo křivky, která je první následující po křivce se specifikovaným ID číslem se stejným původem.

Vrací hodnotu -2, pokud je ID číslo křivky nesprávné.

Použití

TL_GetNext (TL_ID,Origin)

Parametry

TL_ID – numerické vyjádření specifikující ID číslo křivky.

Origin – numerická hodnota, specifikující původ křivek:

1 – vykresleny aktuální studií

2 – vykresleny jinou studií, než aktuální, nebo vykreslena ručně uživatelem

3 – vykresleny jakoukoliv studií, nebo vykreslena ručně uživatelem

4 – vykresleny aktuální studí, nebo vykreslena ručně uživatelem

5 – vykresleny jinou studií, než aktuální

6 – vykresleny jakoukoliv studií

7 – vykresleny ručně uživatelem

Example

Přiřadí hodnotu proměnné Value1, indikující ID číslo další existující následující křivky po křivce s ID číslem 3, kde jsou obě křivky vykresleny aktuální studií:

Value1=TL_GetNext(3,1);

 

Anglická verze