Zobrazí křivku, se specifikovaným počátečním a koncovým bodem v grafu, na kterém je studie založena

Vrací specifické ID křivky

Je potřeba k modifikaci křivky

Použití

tl_new_bn(sBarNumber, sValue, eBarNumber, eValue);

Parametry

  • sBarNumber – numerické vyjádření specifikující počáteční dílkem křivky;
  • sValue – numerické vyjádření specifikující hodnotu počáteční ceny (vertikální pozice, korespondující s hodnotou v rozsahu grafu);
  • eBarNumber – numerické vyjádření specifikující koncovým dílkem křivky;
  • eValue – numerické vyjádření specifikující hodnotu koncové ceny

Příklad

Zobrazí křivku, která začíná na dílku číslo 100, ceně 1700 a končí na dílku číslo 200 a ceně 1750:

tl_new_bn(100, 1700, 200, 1750);

 

Anglická verze