Modifikuje počáteční bod křivky se specifikovaným ID číslem.

TL_SetBegin vrací hodnotu 0 pokud byl počáteční bod křivky úspěšně modifikován a hodnotu -2 pokud je ID číslo křivky neplatné.

V případě dvou počátečních bodů křivky, bod s dřívějším datem, je považován za počáteční. Pokud je křivka vertikální, bod s nižší hodnotou ceny je považován za počáteční.

Použití

TL_SetBegin (TL_ID, sDate, sTime, sPriceValue)

Parametry

TL_ID – numerické vyjádření specifikující ID číslo křivky.
sDate – numerické vyjádření specifikující datum počátečního bodu; Datum je indikováno ve formátu YYYMMdd, kde YYY je počet let uplynulých od roku 1900, MM je měsíc, a dd je den v měsíci.
sTime – numerické vyjádření specifikující čas počátečního bodu, včetně sekund; Čas je indikován ve 24hodinovém formátu HHmm, kde 1300 = 1:00 odpoledne.
sPriceValue – numerické vyjádření specifikující hodnotu ceny na počátečním bodu křivky (vertikální pozice, korespondující s hodnotou ceny na rozsahu grafu)

Poznámky

  • Specifické ID číslo křivky ja vráceno příkazem TL_New, když je křivka vytvářena.
  • Použijte TL_SetBegin_s k nastavení počátečního bodu křivky s přesností na sekundy.
  • Použijte TL_SetEnd a TL_SetEnd_s k nastavení koncového bodu křivky s přesností na minuty, nebo sekundy.
  • Při posunu křivky změňte koncový bod před změnou počátečního.

Příklad

Posune počáteční bod křivky s ID číslem 3 na 10:00 17. ledna a cenu 1365:

Value1 = TL_SetBegin(3, 1080117, 1000, 1365);

 

Anglická verze