Modifikuje koncový bod křivky se specifikovaným ID číslem.

Vrací hodnotu 0 pokud byl počáteční bod křivky úspěšně modifikován a hodnotu -2 pokud je ID číslo křivky neplatné.

V případě dvou koncových bodů křivky, bod s pozdějším datem, je považován za koncový. Pokud je křivka vertikální, bod s vyšší hodnotou ceny je považován za koncový.

Použití

TL_SetEnd (TL_ID, eDate, eTime, ePriceValue)

Parametry

TL_ID – numerické vyjádření specifikující ID číslo křivky.
eDate – numerické vyjádření specifikující datum koncového bodu; Datum je indikováno ve formátu YYYMMdd, kde YYY je počet let uplynulých od roku 1900, MM je měsíc, a dd je den v měsíci.
eTime – numerické vyjádření specifikující čas koncového bodu; Čas je indikován ve 24hodinovém formátu HHmm, kde 1300 = 1:00 odpoledne.
ePriceValue – numerické vyjádření specifikující hodnotu ceny na koncového bodu křivky (vertikální pozice, korespondující s hodnotou ceny na rozsahu grafu)

Poznámky

  • Specifické ID číslo křivky ja vráceno příkazem TL_New, když je křivka vytvářena.
  • Použijte TL_SetEnd_s k nastavení koncového bodu křivky s přesností na sekundy.
  • Použijte TL_SetBegin a TL_SetBegin_s k nastavení počátku křivky.
  • Při posunu křivky změňte koncový bod před změnou počátečního.

Příklad

Posune koncový bod křivky s ID číslem 3 na 14:15 17. ledna a cenu 1350:

Value1 = TL_SetEnd(3, 1080117, 1415, 1350);

 

Anglická verze