Modifikuje koncový bod křivky se specifikovaným ID číslem.

Vrací hodnotu 0, pokud byl počáteční bod úspěšně modifikován, a hodnotu -2, pokud bylo ID číslo křivky neplatné.

V případě dvou koncových bodů křivky, bod s pozdějším datem, je považován za koncový. Pokud je křivka vertikální, bod s vyšší hodnotou ceny je považován za koncový.

Použití

TL_SetEnd_bn(tl_id, barNumber, value);

Parametry

  • TL_ID – numerické vyjádření specifikující ID číslo křivky.
  • barNumber – numerické vyjádření specifikující číslo koncového dílku.
  • value – numerické vyjádření specifikující hodnotu ceny nového počátku křivky (vertikální pozice, korespodnující s hodnotou ceny v rozsahu grafu).

Příklad

Posune koncový bod křivky s ID číslem 2 na dílek číslo 200 a cenu 1400:

Value1 = TL_SetBegin_bn(2, 200, 1400);

 

Anglická verze