← Předchozí Další →

 Vlastní okno aplikace MultiCharts

Po úspěšné instalaci můžete dvojklikem na ikonu spustit program Multicharts. Otevře se okno aplikace, skládající se z panelů nástrojů, pracovních ploch a oken. Panely nástrojů(Toolbars)
Panely nástrojů poskytují jednoduchý přístup k běžně používaným funkcím. K těmto funkcím se také můžete dostat přes menu, ačkoli je to pomalejší. Je tam 6 panelů:

 1. Hlavní panel nástrojů(Main toolbar)
 2. Ovládací panel(Control toolbar)
 3. Panel na analýzu grafů(Chart analysis toolbar)
 4. Panel časového rozpětí(Resolution toolbar)
 5. Panel kreslení(Drawing Toolbar)
 6. Příkazový řádek(na změnu časového rozpětí grafu nebo typu trhu)(Command line)

Všechny panely jsou v základním nastavení zobrazeny. Schovat panel můžete tak, že v hlavním menu vyberete „View“ -> „Toolbars“ a odškrtnete ty, které chcete schovat.

Panely jsou v základním nastavení připnuté k vršku okna aplikace. Každý panel může být změněn na plovoucí(floating), a můžete ho usadit kdekoliv chcete, nebo ho úplně schovat, když ho nepotřebujete.
Toho můžete provést:

 • Dvojklikem na „držátko“(„move handle“) panelu, nebo
 • Kliknutím a tažením za „držátko“.

Panely mohou být připnuty přetažením k jednomu z okrajů aplikace.

Pracovní plochy(Workspaces)
Pracovní plochy pomáhají spravovat informace, které se objevují na obrazovce. Každá pracovní plocha může obsahovat více oken a zároveň může být otevřeno více pracovních ploch. Můžete vytvářet, ukládat, otevírat, zavírat, přejmenovávat, mazat pracovní plochy a také přepínat mezi pracovními plochami otevřenými v okně aplikace. Hlavní panel nástrojů(Main toolbar) obsahuje 4 ikony spojené s funkcemi:

 • Nové pracovní pole(New Workspace)
 • Uložit pracovní pole(Save Workspace)
 • Otevřít pracovní pole(Open Workspace)
 • Zavřít pracovní pole(Close Workspace)

Platforma Multicharts přichází s přednastavenými pracovními plochami(„Stocks Demo Workspace“ a „Indices Demo Workspace“), které nám ukazují, jak více cenových grafů může být použíto k vytvoření jednoho pracovního pole(obrázek).

Okna(Windows)
Okna grafů obsahují grafy, studie a nákresy. Počet oken, které mohou být přidány do pracovních ploch, je omezen pouze výkonem Vašeho počítače. Pouze jedno okno je aktivní v pracovní ploše kde je víc oken. Všechny změny budou provedeny pouze u aktivního okna. Aby bylo okno aktivní:

 • Kliknout levým tlačítkem myši kamkoliv do okna, nebo
 • V hlavním menu vyberte „Window“ a vyberte název okna.

Lišta okna změní barvu aby bylo vidět že je aktivní. S okny se může hýbat kdekoliv po pracovní ploše či po ploše počítače. Okna také mohou být srovnána v jakémkoliv pořadí, může být změněna velikost okna, nebo může být maximalizováno, minimalizováno nebo zavřeno(a to ho odstraní z pracovní plochy).

Aktivní okno může být zkopírováno i s nastavením a vloženo do dalších pracovních ploch:

 • V hlavním menu vyberte „File“ -> „Copy Window“, nebo
 • Použijte kombinaci Ctrl + Shift + C.

Vložit okno můžete:

 • Vybráním „File“ -> „Paste Window“ v hlavním menu, nebo
 • Použíjte kombinaci Ctrl + Shift + V.
← Předchozí Další